Клиника за рехабилитация „Д-р Гечеви“ е създадена от потомствените лекари – фамилия Гечеви, с идеята да се продължи поставеното от професор Георги Гечев начало на физиотерапията и рехабилитацията в гр. Павел баня, както и да се съхранят оригиналните методики /подводна екстензия по Гечев/ за лечение и рехабилитация на гръбначните заболявания, прославили курорта и до днес. Нашата основна дейност е насочена към лечение, профилактика и рехабилитация на заболяванията на опорно-двигателния апарат.

Изпрати ни съобщение или запитване
Планиране на моят маршрут до тук

Информация

Безплатен паркинг